Geometrický plán

Co to je a kdy je potřeba?

Geometrický plán je důležitým technickým podkladem, který slouží pro provedení zápisu do katastru nemovitostí.

Je potřebný pro zápis vlastnických či jiných věcných práv do katastru nemovitostí a taktéž je nedílnou součást listin, na základě kterých má být proveden nový zápis do katastru nemovitostí.

Rychlé a precizní vypracování – to je Geodet Zlín

Vyhotovíme vám geometrický plán v nejbližším možném termínu. Pokud potřebujete sepsat jakoukoliv smlouvu, bez geometrického plánu se nepohnete z místa.

Geometrický plán musí být vyhotoven a ověřen kvalifikovaným zeměměřičským inženýrem – tedy geodetem. My tyto kompetence máme a o všechno se postaráme.

Víme, že náhlá situace může vyvstat z nenadání, a proto se klientům snažíme nabízet vyhovující termíny.

Geometrickým plánem to nekončí

Geometrický plán je přílohou smlouvy či rozhodnutí státního/územního orgánu a slouží k zápisu provedení úkonu.

Klientům poskytujeme poradenství v rámci celé oblasti geodetických prací, neboť jednotlivé služby spolu úzce souvisí.

Máte nějaké dotazy?

Zhotovíme důkladný geometrický plán.

Vysvětlíme vám veškeré kroky a navrhneme nejlepší řešení pro váš požadavek.

Leave this field blank

Geometrický plán – hranice, novostavby i věcná břemena

Pro každou změnu v katastru nemovitostí je nutno doložit listinu a nedílnou součástí této listiny je geometrický plán. Geodet Zlín se postará o rychlé a bezchybné vypracování.

Kdy se vám můžou naše služby hodit?

  • Zaměření nové či dokončené stavby,
  • rozdělení pozemků,
  • změna hranic pozemku,
  • vyznačení věcného břemene,
  • opravy chybných údajů…

Jak rychle bude plán vypracován?

V Geodet Zlín se všichni snažíme, abychom klientům mohli nabízet kvalitní a rychlé zhotovení. Vždy záleží na úkonu, ke kterému potřebujete geometrický plán vypracovat.

Rychlost zpracování také závisí na kvalitě mapových podkladů – jsou k dispozici analogové nebo digitální podklady?

Digitální varianta je o dost rychlejší, neboť v případě, že jsou k dispozici pouze analogové materiály, je naše práce o dost složitější a navíc musíme čekat na vyřízení žádosti od katastrálního úřadu. I v tomto případě se ale snažíme udělat maximum.

Potřebujete poradit?

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.