Vytyčení pozemků a budov

Geodetické vytyčení hranic

Neznáte hranice svého pozemku? To může být obrovský problém – především, pokud se chystáte stavět.

Pomůžeme vám s vytyčením hranic pozemku a trvalým způsobem stabilizujeme lomové body.

Co s sebou přináší vytyčení vlastnických hranic pozemku?

Vytyčení vlastnických hranic pozemku je speciální zeměměřičská činnost, kdy se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic pozemku. Výsledkem je stabilizace těchto bodů za užití předepsaných hraničních znaků. Nejčastěji se jedná o plastové mezníky či kovové hřeby.

Postaráme se o kompletní zakázku na základě našich dlouholetých zkušeností. Klientům tak šetříme drahocenný čas, který mohou vynaložit v jiných případech.

O vytyčené hranici je vyhotovena dokumentace, kterou tvoří vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku. Kompletní kopii dokumentace dostane objednatel a také katastrální úřad. Geodet Zlín pracuje pečlivě – výsledná dokumentace je vždy bezchybná.

Vytyčení může provádět pouze odborný geodet, který pracuje s právoplatným geometrickým a polohovým určením hranic. Oba tyto dokumenty jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Je důležité zmínit, že s vytyčenou hranicí musí být seznámeni vlastníci všech dotčených pozemků. Touto činností se nijak nemění právní vztahy k pozemkům.

Nejčastější důvody, kdy se na nás lidé obrací:

  • Pochybnosti o poloze,
  • chyba ve stávajícím označení,
  • sousedské spory,
  • stavba nového oplocení,
  • vypořádání dědictví…

Výzva od katastru nemovitostí?

Dostali jste výzvu od katastrálního úřadu s požadavkem odstranit nesoulady v katastru nemovitostí? Pomůžeme vám s řešením – zaměříme prostor a zhotovíme geometrický plán.

Musí u vytyčování hranic pozemku být soused?

Nemusí. V případě nepřítomnosti souseda se kopie kompletní dokumentace zasílá i jemu. V každém případě o této geodetické činnosti musí být sousedi seznámeni.

Je potřeba vypracovat i geometrický plán?

Záleží na konkrétní situaci. Pokud díky vytyčení dochází ke změně polohového určení nemovitosti, je vyhotovení geometrického plánu doporučenou součástí pro předložení do katastru nemovitostí. Jestliže jeden ze sousedů nesouhlasí, geometrický plán se nevyhotovuje a jako doklad o provedeném měření slouží klasická dokumentace.

Samozřejmě s vámi celou situaci probereme a nastíníme vám, jak realizace zakázky bude probíhat.

Geodet Zlín je tu pro vás!

Vytyčujeme vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí.

Zodpovíme vaše dotazy, připravíme cenové nabídky a postaráme se o všechno, co bude v našich silách.

Leave this field blank

O všechno se postará Geodet Zlín

Přejete si pozemek rozdělit, připravit ke kolaudaci nebo potřebujete vyznačit věcné břemeno?

Zaměříme celý prostor, zhodnotíme situaci a pustíme se do práce.

Náš geodet vytyčí hranice pozemku na základě získané dokumentace z katastru nemovitostí a zpracuje potřebnou dokumentaci.

Ať už potřebujete vytyčit hranice pozemku či stavby, vyhotovit geometrický plán nebo vypracovat technickou dokumentaci, můžete se s důvěrou obrátit na Geodet Zlín.

Cena za vytyčení hranic

Cena za službu vytyčení vlastnických hranic pozemku je stanovená individuálně – zohledňuje se rozsah práce, délka vytyčované hranice, počet vytyčovaných bodů i kvalita mapových podkladů.

Všechno s vámi předem probereme, abyste i konečnou cenu znali před započetím geodetických prací.

Pro vytyčení není třeba poskytovat žádné podklady – veškeré potřebné materiály si vyžádáme z katastrálního úřadu.

Potřebujete poradit?

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.